Administracinė informacija

Darbo taryba

Informacija atnaujinta 2024-02-09

Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro darbo taryba sudaryta 2024 m. sausio 30 d.

Darbo tarybos pirmininkas – Vaidas Dėdynas, individualios priežiūros darbuotojas.

Nariai:

Virginija Galianova, socialinė darbuotoja;

Lina Kalvaitienė, individualios priežiūros darbuotoja;

Edita Sakalauskienė, socialinė darbuotoja.