Darbo užmokestis

Vilkaviškio rajono Kybartų socialinių paslaugų centro darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigybė Pareigybės lygis Pareigybių skaičius 2020 m. IV ketv. Pareigybių skaičius 2021 m. IV ketv.
1
Direktorius
A2
1
1686
1
1781
2
Direktoriaus pavaduotojai
A2
2
1198
2
1353
3
Skyrių, padalinių vadovas
A2
-
-
1
1450
4
Specialistai
A1
-
-
1
1591
5
Specialistai
B
17
1092
15
1113
6
Kvalifikuoti darbuotojai
C
23,5
1092
24
1211
7
Darbininkai
D
1,5
607
1
642