Administracinė informacija

Duomenų apsauga

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

Asmens duomenys yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus bei kitus Lietuvos Respublikoje asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Paslaugų centras užtikrina gautų duomenų apsaugą ir įsipareigoja šią informaciją panaudoti tik esant Duomenų subjekto sutikimui ir tik įstatymo numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kurie būtini Duomenų subjekto užklausai įgyvendinti.

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Paslaugų centre yra paskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas:

Aurika Šataitė, raštinės vedėja

Kontaktiniai duomenys: tel. +370 342 58936; el. p. info@kybartuspc.lt

Dokumentai