Planavimo dokumentai

2019 m. metinis veiklos planas

2020 m. metinis veiklos planas

2020 m. metinės veiklos ataskaita

2021 m. veiklos ataskaita

2021 m. metinis veiklos planas

2022 m. metinis veiklos planas

 Socialinės priežiūros paslaugų skyriaus vidaus tvarkos taisyklės

2021 m. socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas

2022 m. socialinės globos atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas