Kontaktai

Kontaktai

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Laimutė Bagdanavičienė

Direktorė

+370 690 99936

direktore@kybartuspc.lt

Aušra Ryckienė      

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams

+370 690 99937

pavaduotoja@kybartuspc.lt

Jonas Karpavičius      

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

+370 621 72700

ukioskyrius@kybartuspc.lt

Rosita Ryckienė     

Socialinio darbo padalinių vadovė

+370 690 99937

info@kybartuspc.lt

Liūda Žemaitienė     

Vyr. finansininkė

+370 690 99936

globabuh@gmail.com

Renalda Senkuvienė

Raštinės vedėja

+370 690 99936

info@kybartuspc.lt

Rasa Berteškaitė

Psichologė

+370 690 99936

info@kybartuspc.lt

Anželika Bučinskienė

Psichologė

+370 690 99936

info@kybartuspc.lt

Zigmas Rinkevičius

Vairuotojas

+370 690 99936

info@kybartuspc.lt

Raimondas Kavaliauskas

Vairuotojas

+370 690 99936

info@kybartuspc.lt

Ilona Pakalkienė       

Buhalterė, sandėlininkė

+370 690 99936

info@kybartuspc.lt

Yury Motornov

Pastatų ir statinių einamojo remonto darbininkas

+370 690 99936

info@kybartuspc.lt

I Padalinys

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Aistė Lažauskienė   

Socialinė darbuotoja

+370 655 63627

1bvgn@kybartuspc.lt

Lina Varnienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 655 63627

1bvgn@kybartuspc.lt

Jolanta Venslovienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 655 63627

1bvgn@kybartuspc.lt

Aušra Želvienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 655 63627

1bvgn@kybartuspc.lt

Rūta Žemaitytė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 655 63627

1bvgn@kybartuspc.lt.

II padalinys

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Elena Shvatrinene   

Socialinė darbuotoja

+370 656 53070

2bvgn@kybartuspc.lt

Aušra Anskaitienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 656 53070

2bvgn@kybartuspc.lt

Vilma Liaukevičienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 656 53070

2bvgn@kybartuspc.lt

Aldona Pultinevičienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 656 53070

2bvgn@kybartuspc.lt

Monika Grebeneva

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 656 53070

2bvgn@kybartuspc.lt

III padalinys

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Virginija Galianova

Socialinė darbuotoja

+370 699 44020

3bvgn@kybartuspc.lt

Dalė Jakimavičienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 699 44020

3bvgn@kybartuspc.lt

Judita Langaitienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 699 44020

3bvgn@kybartuspc.lt

Jolanta Buragė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 699 44020

3bvgn@kybartuspc.lt

Valentina Katinskienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 699 44020

3bvgn@kybartuspc.lt

IV padalinys

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Edita Sakalauskienė

Socialinė darbuotoja

+370 686 65070

4bvgn@kybartuspc.lt

Janina Narijauskienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 686 65070

4bvgn@kybartuspc.lt

Lina Kalvaitienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 686 65070

4bvgn@kybartuspc.lt

Rūta Lelešienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 686 65070

4bvgn@kybartuspc.lt

Ina Žakienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 686 65070

4bvgn@kybartuspc.lt

 

V padalinys

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Inga Liorencaitė

Socialinė darbuotoja

+370 690 99938

5bvgn@kybartuspc.lt

Vaidas Dėdynas

 

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 690 99938

5bvgn@kybartuspc.lt

Rasa Brazauskienė

 

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 690 99938

5bvgn@kybartuspc.lt

Rita Vieraitienė

 

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 690 99938

5bvgn@kybartuspc.lt

Zita Šidlauskienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 690 99938

5bvgn@kybartuspc.lt

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Alina Bugajevienė

Specialistė darbui su jaunimu

+370 690 99936

aje@kybartuspc.lt

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Silvijana Ažukienė

Socialinė darbuotoja

+370 690 99936

vdc@kybartuspc.lt

Ilona Pakalkienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 690 99936

vdc@kybartuspc.lt

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Ineta Brovko

Socialinė darbuotoja

+370 656 91490

spp@kybartuspc.lt

Jurgita Klimavičienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 656 91490

spp@kybartuspc.lt

Rūta Ivanova

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 656 91490

spp@kybartuspc.lt

Asta Kvederienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 656 91490

spp@kybartuspc.lt

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Viktorija Bujauskė

Rinkodaros specialistė

+370 699 63915

soc.dirbtuves@gmail.com

Erika Petrikaitė

Socialinė darbuotoja

+370 699 63915

soc.dirbtuves@gmail.com

Reda Labanauskienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 699 63915

soc.dirbtuves@gmail.com

Aurelija Labanauskienė

Prekių gamybos ir paslaugų teikimo meistrė (darbui su asmenimis su proto (psichikos) negalia)

+370 699 63915

soc.dirbtuves@gmail.com

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Irena Biskienė

Socialinė darbuotoja

+370 690 99936

dienosgloba@kybartuspc.lt

Rita Dailydienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 690 99936

dienosgloba@kybartuspc.lt

Daina Vasiukevičienė

Individualios priežiūros darbuotoja

+370 690 99936

dienosgloba@kybartuspc.lt