Kontaktai

Kontaktai

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Laimutė Bagdanavičienė

Direktorė

8 342 58936

direktore@kybartuspc.lt

Aušra Ryckienė       

Direktoriaus pavaduotoja socialiniams
reikalams

8 342 58937

pavaduotoja@kybartuspc.lt

Jonas Karpavičius      

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

8 621 72700

ukioskyrius@kybartuspc.lt

Rosita Ryckienė     

Socialinio
darbo padalinio vadovė

8 342 58937

info@kybartuspc.lt

Liūda Žemaitienė     

Vyr.
finansininkė

8 342 58936

globabuh@gmail.com

Renalda Senkuvienė

Raštinės
vedėja

8 342 58936

info@kybartuspc.lt

Rasa Berteškaitė

Psichologė

8 342 58936

info@kybartuspc.lt

Anželika Bučinskienė

Psichologė

8 342 58936

info@kybartuspc.lt

Zigmas
Rinkevičius

Vairuotojas

8 342 58936

info@kybartuspc.lt

Ilona Pakalkienė       

Buhalterė-sandėlininkė

8 342 58936

info@kybartuspc.lt

Edita Meseckienė     

Kiemsargė-valytoja

8 342 58936

info@kybartuspc.lt

Jurij
Motornov

Pastatų
ir statinių einamojo remonto darbininkas

8 342 58936

info@kybartuspc.lt

Irma Kalvaitytė Lišauskienė

Užimtumo
specialistė

8 342 58936

info@kybartuspc.lt

I Padalinys

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Aistė Lažauskienė   

Socialinė darbuotoja

8 655 63627

1bvgn@kybartuspc.lt

Lina Varnienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 655 63627

1bvgn@kybartuspc.lt

Jolanta Venslovienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 655 63627

1bvgn@kybartuspc.lt

Aušra Želvienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 655 63627

1bvgn@kybartuspc.lt

Rūta Jaudegienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 655 63627

1bvgn@kybartuspc.lt.

II padalinys

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Elena Shvatrinene   

Socialinė darbuotoja

8 656 53070

2bvgn@kybartuspc.lt

Aušra Anskaitienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 656 53070

2bvgn@kybartuspc.lt

Rita Dailydienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 656 53070

2bvgn@kybartuspc.lt

Aldona Pultinevičienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 656 53070

2bvgn@kybartuspc.lt

Zita Šidlauskienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 656 53070

2bvgn@kybartuspc.lt


III padalinys

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Virginija Galianova

Socialinė darbuotoja

8 699 44020

3bvgn@kybartuspc.lt

Dalė Jakimavičienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 699 44020

3bvgn@kybartuspc.lt

Judita Langaitienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 699 44020

3bvgn@kybartuspc.lt

Jolanta Buragė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 699 44020

3bvgn@kybartuspc.lt

Valentina Katinskienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 699 44020

3bvgn@kybartuspc.lt


IV padalinys

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Edita Sakalauskienė

Socialinė darbuotoja

8 686 65070

4bvgn@kybartuspc.lt

Janina Narijauskienė

 

Individualios priežiūros darbuotoja

8 686 65070

4bvgn@kybartuspc.lt

Lina Kalvaitienė

 

Individualios priežiūros darbuotoja

8 686 65070

4bvgn@kybartuspc.lt

Rūta Lelešienė

 

Individualios priežiūros darbuotoja

8 686 65070

4bvgn@kybartuspc.lt

Ina Žakienė

 

Individualios priežiūros darbuotoja

8 686 65070

4bvgn@kybartuspc.lt


V padalinys

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Inga Liorencaitė

Socialinė darbuotoja

8 690 99938

5bvgn@kybartuspc.lt

Vaidas Dėdynas

 

Individualios priežiūros darbuotoja

8 690 99938

5bvgn@kybartuspc.lt

Reda Labanauskienė

 

Individualios priežiūros darbuotoja

8 690 99938

5bvgn@kybartuspc.lt

Rasa Brazauskienė

 

Individualios priežiūros darbuotoja

8 690 99938

5bvgn@kybartuspc.lt

Rita Vieraitienė

 

Individualios priežiūros darbuotoja

8 690 99938

5bvgn@kybartuspc.lt

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Alina Bugajevienė

Specialistė darbui su jaunimu

8 342 58936

aje@kybartuspc.lt

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Silvijana Ažukienė

Socialinė darbuotoja

8 342 58936

vdc@kybartuspc.lt

Daina Vasiukevičienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 342 58936

vdc@kybartuspc.lt

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Ineta Brovko

Socialinė darbuotoja

8 656 91490

spp@kybartuspc.lt

Evelina Milčiūnaitė

Socialinė darbuotoja 8 656 91490 spp@kybartuspc.lt

Vilma Liaukevičienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 656 91490

spp@kybartuspc.lt

Rūta Ivanova

Individualios priežiūros darbuotoja

8 656 91490

spp@kybartuspc.lt

Asta Kvederienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 656 91490

spp@kybartuspc.lt

Ilona Pakalkienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 656 91490

spp@kybartuspc.lt

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Viktorija Bujauskė

Rinkodaros specialistė

8 699 63915

Soc.dirbtuves@gmail.com

Erika Petrikaitė

Socialinė darbuotoja

8 699 63915

Soc.dirbtuves@gmail.com

Monika Grebeneva

Individualios priežiūros darbuotoja

8 699 63915

Soc.dirbtuves@gmail.com

Jolanta Burdulienė

Gamybos paslaugų meistrė

8 699 63915

Soc.dirbtuves@gmail.com

Vardas pavardė

Pareigos

Tel.

El. paštas

Irena Biskienė

Socialinė darbuotoja

8 342 58936

dienosgloba@kybartuspc.lt

Albina Mickevičienė

Individualios priežiūros darbuotoja

8 342 58936

dienosgloba@kybartuspc.lt